top of page

Världens åttonde underverk

Han skulle ha velat berätta för sina vänner om det svindlande i att lägga sitt hjärta i händerna på någon som var ett mörker, som man inte förstod. 
"Ta det! Spring iväg med det!
Jag är beredd på allt!"

HANDLING

Världens åttonde underverk utspelar sig i Sydostasien under slutet av 1990-talet. Den skrupelfrie fransmannen Harnois driver klädfabriker för företaget WhiteRock. Två unga män från Sverige och Sri Lanka, Magnus och Pamu, anställs för att utreda misstankar om att något inte står rätt till i anläggningen utanför Saigon.


Snart befinner sig männen i en dold maktkamp och är på drift från sitt ursprung i det främmande landet.


”Det är bara ett jobb”, sa Magnus.
”Du har fel”, svarade Pamu. ”Det är människors liv. För dig är det bara ett jobb.”


Om ojämlikhet och medlöperi, förvandlingar och dunkel kärlek, berättat genom olika karaktärer med koppling till en fabrik i Vietnam.

Finns att köpa här.

Handling

UTLÅTANDEN

Recensioner

En stark och märklig samtidsroman. Öst och Väst – temat har följt oss på ömse håll sedan antiken. På romanens område har stora klassiker gett sina skiftande gestaltningar av det världsomspännande ämnet: Conrad, E M Forster, Malraux, Graham Greene, flera andra. På svenska har vi intressanta och initierade reportage om Östasien men såvitt jag kan se inga betydande skönlitterära verk. Jonas Rydins roman bidrar på ett mästerligt sätt att fylla luckan.

CARL-HENNING WIJKMARK
(om Världens åttonde underverk)

BÖCKER AV JONAS RYDIN

bottom of page